Điều khoản và điều kiện

Chúng tôi mang đến những giải pháp thiết kế và thi công chi tiết, chuyên nghiệp để tạo nên không gian hoàn hảo

Trang này cung cấp các điều khoản và điều kiện (“Điều khoản”) mà bạn phải tuân theo khi sử dụng website và dịch vụ của Oha Decor. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các Điều khoản này.
1. Sử dụng trang web
Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân và không thương mại. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo công trình phái sinh, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được nhận từ trang web này.
2. Nội dung
Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, tập tin âm thanh, tập tin video, dữ liệu tổng hợp, phần mềm và mã nguồn, đều là tài sản của Oha Decor hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và Việt Nam.
3. Đăng ký và tài khoản
Một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký hoặc tạo tài khoản. Khi đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh và cập nhật thông tin nếu có bất kỳ thay đổi nào. Bạn cũng phải giữ mật khẩu của mình an toàn và thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với tài khoản của bạn.
4. Liên kết đến trang web khác
Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác không do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc hoạt động của bất kỳ trang web liên kết nào.
5. Phản hồi và nội dung của người dùng
Bất kỳ thông tin phản hồi, đánh giá, bình luận, gợi ý hoặc tài liệu khác mà bạn gửi đến chúng tôi, dù qua email, trang web, các mạng xã hội hay phương tiện truyền thông thứ ba khác, sẽ được coi là không độc quyền và không được bảo vệ bản quyền.
6. Miễn trừ trách nhiệm
Trang web và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “như là” và “như có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không# Điều khoản và Điều kiện của Oha Decor
Trang này cung cấp các Điều khoản và Điều kiện (“Điều khoản”) mà bạn phải tuân theo khi sử dụng website và dịch vụ của Oha Decor. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website này, bạn công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các Điều khoản này.
1. Sử dụng trang web
Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân và không thương mại. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo công trình phái sinh từ, chuyển giao hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được nhận từ trang web này.
2. Nội dung
Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, tập tin âm thanh, tập tin video, dữ liệu tổng hợp, phần mềm và mã nguồn, đều là tài sản của Oha Decor hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và Việt Nam.
3. Đăng ký và tài khoản
Một số dịch vụ trên trang web của chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký hoặc tạo tài khoản. Khi đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và hoàn chỉnh và cập nhật thông tin nếu có bất kỳ thay đổi nào. Bạn cũng phải giữ mật khẩu của mình an toàn và thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với tài khoản của bạn.
4. Liên kết đến trang web khác
Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web khác không do chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc hoạt động của bất kỳ trang web liên kết nào.
5. Thông tin phản hồi và nội dung người dùng
Bất kỳ thông tin phản hồi, đánh giá, bình luận, gợi ý hoặc tài liệu khác mà bạn gửi đến chúng tôi, dù qua email, trang web, các mạng xã hội hay phương tiện truyền thông thứ ba khác, sẽ được coi là không độc quyền và không được bảo vệ bản quyền.
6. Miễn trừ trách nhiệm
Trang web và dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “như là” và “như có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không

Shopping Cart
Scroll to Top