Chính sách quyền riêng tư

Trang này mô tả cách Oha Decor thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ tất cả các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1. Thông tin chúng tôi thu thập

  • Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ và thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký dịch vụ hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Thông tin kỹ thuật bao gồm địa chỉ IP, loại thiết bị bạn sử dụng, thông tin trình duyệt và thời gian truy cập website của chúng tôi.
  • Thông tin sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi.


2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
    Cải thiện trải nghiệm người dùng và chất lượng dịch vụ.
  • Gửi thông báo về dịch vụ và thông tin quảng cáo phù hợp với nhu cầu của bạn.
  • Phân tích hành vi người dùng để phát triển dịch vụ mới và cải tiến dịch vụ hiện tại.
  • Tuân thủ yêu cầu pháp lý và bảo vệ quyền lợi của Oha Decor.


3. Chia sẻ thông tin cá nhân
Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp lý.


4. Bảo vệ thông tin cá nhân
Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không hợp lệ. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.


5. Quyền của bạn
Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ. Để thực hiện bất kỳ quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.


6. Thay đổi Chính sách Bảo mật
Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng trên trang web này.


7. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Oha Decor

Shopping Cart
Scroll to Top